Bilder og foredrag fra møtet 1.9.2022 "Nye Spania"

Foto: Erik Sivertsen
Foto: Erik Sivertsen
Foto: Erik Sivertsen
Foto: Erik Sivertsen
Foto: Erik Sivertsen
Foto: Erik Sivertsen
Foto: Erik Sivertsen
Foto: Erik Sivertsen
Foto: Ellen Langeland Gjerde
Foto: Ellen Langeland Gjerde
Foto: Ellen Langeland Gjerde
Foto: Ellen Langeland Gjerde
Foto: Ellen Langeland Gjerde
Foto: Ellen Langeland Gjerde