INSTRUKS FOR KJELLERMESTER


Instruks for kjellermester i Carljohansværn Vinselskab, benevnt Vinselskabet.

Vedtatt av Vinselskabets styre 14.1.2004, ref. §8 i vedtektene.


 1. Hensikten
  med Vinselskabets kjeller er å kjøpe inn og forvalte et utvalg av viner
  slik at Vinselskabets medlemmer kan høste lærdom og få utbytte av vinens utvikling over tid, og slik at Vinselskabet får et ekstra utvalg av viner tilgjengelig for å gjennomføre arrangement.

 2. Kjellermester
  skal oppbevare Vinselskabets kjellerbeholdning på et egnet sted og føre
  oversikt over beholdningen. Oversikten fremlegges på Vinselskabets årsmøte og ellers etter behov.

 3. Kjellermester
  skal hvert år foreta innkjøp til vinkjelleren etter de rammer som gis av
  Vinselskabets styre. Valg av viner skjer etter innspill fra Vinselskabets
  medlemmer.

 4. Kjellermester
  skal hvert år etter samråd med Vinselskabets medlemmer vurdere hvilke viner som bør benyttes til:
  a. prøvesmaking for vurdering av vinens utvikling
  b. utlodding
  c. smaking eller konsum under møter i VinselskabetSmaking etter punkt a. bør skje under Vinselskabets møter, men kan i
  spesielle tilfelle overlates til et engere utvalg av medlemmer.

 5. Notater
  etter smakinger fra Vinselskabets kjeller arkiveres sammen med
  lageroversikten. Begge deler bør være tilgjengelig via en nettside.