Smakegrupper 2018

Carljohansværn Vinselskab

Fordypningsgruppen 
Steinar Bjanger, Jarl Johnsen, Jon Hennie, Christian Lundbo (Gruppen ble nedlagt i 2020)

Abel-gruppen
Jill Arne, 
Oddvin Arne, Ellen L. Gjerde, Torger Gjerde, Ilona Westphal-Steffensen, Arne Olav Steffensen

Brit M. Lunde, Even Borten Lunde

Kursgruppe 2
Else Grøtte, 
Trond Sørem, Kirsti Hesjedal, Atle Hesjedal, Anne-Sophie Hansen, Torbjørn Hansen, Astri Bryde, Bjørn Bryde

Kursgruppe 3
Lisen Solhøi, 
Hans Fredrik Solhøi, Solvår Sevaldsen, Erik Sevaldsen, Berit Jordfald, Dag Jordfald, Anne Greta Reklev

Vinglede
Marit Hisdal, Lars Hisdal, Mette Bjørnum, Britt Myhrvold, Jan Sverre Volle, Mona Havn Sivertsen, Erik Sivertsen

Fabel 2- gruppen
Eva Kruse Korsgaard, 
John Glattetre, Else Marie Åsjord, Svein-Erik Westbye, Lill Furdal (ikke medl.), Arne Furdal (ikke medl.)